Retkeily

Latuyhdistys järjestää toimintavuoden erilaista  retkeilyyn liittyvää toimintaa, jota voivat olla latu- ja polkuretket, luonnossa yöpyminen yms. tapahtumat.  Retkeilytoiminnasta tiedotetaan yhdistyksen netti-  ja  facebook -sivuilla.

Retkeilytoiminnan  yhdyshenkilönä toimii Kati Vehviläinen (0505207210)