Latumajan käyttöehdot

  • Majan vuokraaja vastaa siitä, että maja varustuksineen jää vuokrauksen jälkeen hyvään ja asialliseen kuntoon.
  • Vuokraaja vastaa tilojen siivouksesta majatilojen käytön jälkeen ellei toisin ole varausta tehtäessä sovittu.
  •  Vuokraaja on velvoitettu korvaamaan vuokrauksen aikana tapahtuneet välineiden, rakenteiden ja laitteiden  rikkoutumiset ellei kyseessä ole esim. normaaliin kulumiseen liittyvä tai vastaava rikkoutuminen.
  • Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.
  • Yksityisen henkilöiden on maksettava tilavuokra ennen varauksen toteutumisesta.
  • Yritysten ja yhteisöjen kohdalla voidaan käyttää jälkikäteen laskutusta.