Hallitus

Suonenjoen Latu ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous

Aika: Paikka: Läsnä:

25.8.2022 klo 18.00
Kotikallion tila, Suonenjoki

Atso Vilokkinen, Minna Helin-Tanninen, Katja Kokkokallio, Petri Leppinen, Anne Suvela

 1. Kokouksenavaus
  Varapuheenjohtaja Atso Vilokkinen avasi kokouksen klo 18.15
 2. Kokouksenpäätösvaltaisuudentoteaminen Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
 3. Esityslistanhyväksyminen
  Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
 4. Talousasiat
  Yhdistyksen taloustilanne on hyvä.
 5. Latumaja
  Latumajalla sähkön hinta on noussut, kuten muuallakin. Kulutus vaihtelee vuoden- aikojen mukaan. Päätetään selvittää kiireellisesti mahdollisuutta asentaa Latumajalle aurinkopaneelit. Pyydetään tarjouksia eri toimijoilta ja selvitetään mahdollisuuksia avustukseen.
  Latumajan vuokraamiseen ei ole myönnetty jäsenalennuksia. Päätetään 1.9. alkaen myöntää jäsenille vuokrista alennusta 20 %. Päätetään poistaa palveluvalikosta saunan valmiiksi lämmittäminen.
  Keskustellaan Latumajan vuokrahinnoista suhteessa jatkuvasti nouseviin kustannuksiin. Päätetään seurata aggressiivisesti kustannusten kehittymistä. Sovitaan majaisäntä vuorot: syyskuu Marko Hassinen, lokakuu Anne Suvela, marraskuu Minna Helin-Tanninen, joulukuu Katja Kokkokallio, tammi-helmi Petri Leppinen. Päätetään laatia isännän tehtävistä kirjalliset ohjeet.
 6. Tulevattapahtumat
  Taiteiden yö 8.10. ja valomelonta. Päätettiin, että jos Taiteiden yö tapahtuma toteutuu, järjestetään sen yhteyteen valomelonta.
  Nuku yö ulkona ja metsähotelli Partaharjulla 2023. Pieksämäen Latu yhdistys hakee ensi vuodelle metsähotellia ja on pyytänyt muita lähialueen yhdistyksiä mukaan järjestelyihin. Päätetään, että Suonenjoen Latu on mukana talkoissa.
 7. Liitonyhdistystoimintavastaavanvierailu
  Päätetään, että Atso Vilokkinen sopii liiton yhdistystoimintavastaavan Lotta Vuorelan kanssa ajankohdan, jolloin Lotta vierailee tutustumassa yhdistykseemme.
 8. Opiskelijavapaaehtoistyöhön
  Jarkko Poikolainen on ottanut yhteyttä yhdistykseen ja toivoo mahdollisuutta suorittaa kestävän kehityksen osaaja opintojaan tekemällä vapaaehtoistyötä yhdistyksessämme. Sovitaan, että Atso Vilokkinen on yhteydessä opiskelijaan ja selvittää olisiko tämä kiinnostunut järjestämään tälle syksylle jonkun tapahtuman.
 9. Muutasiat
  Myönnetään Kari Hiltuselle lahjakortti Latukahvioon hiihtokaudelle 2022–2023 kiitokseksi yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä.Päätetään, että jatkossa kaikki lumikengät ovat saatavilla torin vuokrauspisteellä. Päätetään, että toistaiseksi ei järjestetä erityisiä laturetkiä. Päätetään kehittää latukahvio toimintaa.

10.Pöytäkirjan tarkastaminen
Tämä pöytäkirja on tarkistettu tässä kokouksessa ja todettu se kokouksen kulkua vastaavaksi.

11.Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 20.20.

 

Suonenjoen Latu ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous

Aika: 6.6.2022 klo 18.30

Paikka:  Harjun pappila, Suonenjoki

Läsnä: Hassinen, Kurt Köcher, Atso Vilokkinen, Katja Virtanen, Anne Suvela, Petri Leppinen ja Minna Helin-Tanninen

 1. Kokouksenavaus
  Puheenjohtaja Marko Hassinen avasi kokouksen klo 18.45.
 2. Kokouksenpäätösvaltaisuudentoteaminen Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
 3. Esityslistanhyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 4. Toimihenkilöidenvalinta
  Valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Atso Vilokkinen, sihteeriksi Anne Suvela. Tiedottajan ja taloudenhoitajan tehtäviä hoitaa Atso Vilokkinen. Latumajan vastuuhenkilö on Petri Leppinen. Lajivastaavat ovat seuraavat: pyöräily Marko Hassinen ja Atso Vilokkinen, melonta Minna Helin-Tanninen, tennis Harri Ikävalko, uinti Kurt Köcher, polkujuoksu Petri Leppinen, retkeily Kati Vehviläinen, lentopallo Panu Iivanainen.
 5. Päätetäänhallituksenkokoustenpöytäkirjojentarkastamisesta
  Päätetään, että hallituksen pöytäkirja tarkastetaan samassa kokouksessa ja sen allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.
 6. Talousasiat
  Keskusteltiin yhdistyksen taloudesta ja hankintatarpeista.
  Päätettiin hankkia tenniskentälle lisää massaa.
  Keskusteltiin Latumajan sähkösopimuksen kilpailuttamisesta ja mahdollisuudesta hankkia aurinkopaneeleita.
  Keskusteltiin Onkilammen vapaa-ajan yhdistykseen kuulumisen merkityksestä. Yleisen kustannusten nousun vuoksi päätettiin korottaa Latumajan kaikkia vuokria 10 eurolla 1.8. alkaen.
  Kyykän harrastaminen on nykyisin niin vähäistä, että päätettiin jättää se pois lajiluettelosta nettisivujen uudistamisen yhteydessä.
 7. Savo-Karjalanlatualueenyhteyshenkilönvalinta Valitaan Katja Virtanen yhteyshenkilöksi.
 8. Kesäntapahtumat
  Lintharju MTB 16.7. klo 10. Huoltoon lupautunut ainakin Kati, Anne ja ehkä Katja. Melonnan peruskurssi 10.–11.6. Kurssi on täynnä, ohjaajina Minna Helin-Tanninen ja Pekka Voipio.
  Suonenjoki meloen 16.6. Täynnä.
  Tenniskenttä peli kunnossa ja vuoroja saa varata.
  Perheiden ulkoiluretki järjestetään alku syksystä.

9. Liitonkoulutuksiinosallistuminen
Rakastu retkeilyyn kurssille ovat ilmoittautuneet Minna Helin-Tanninen ja Susanna Luhtinen. He osallistuvat kurssille elokuussa Joensuussa. Lisäksi Kati Vehviläinen on halukas osallistumaan vastaavaan koulutukseen Helsingissä lokakuussa. Kaksi koulutuspaikkaa liitto tarjoaa jäsenyhdistyksille. Päätetään kustantaa kolmas kurssi yhdistyksen varoista. Hallitus näkee hyvänä jos innokkaita koulutuksiin lähtijöitä löytyy.

10.Hallituksen työskentely vuonna 2022
Sovittiin hallituksen kokousten ajankohdat loppu vuodelle. Kokoukset pidetään arki- iltaisin klo 18. Kokouspäivämäärät ovat 25.8., 25.10. ja 12.12.

11.Muut mahdolliset asiat
Keskusteltiin Milja Markkasen suunnitelmista järjestää avantouintikurssi. Valtuutetaan Anne Suvela suunnittelemaan Milja Markkasen kanssa mikä yhdistyksen rooli tapahtumassa voisi olla.
Atso Vilokkinen piti Yhtenäiskoululla pyöräilypäivää 17.5.
Latumajalla järjestetään talkoot kesäkuussa. Petri Leppinen ilmoittaa tarkan ajankohdan myöhemmin.

12.Pöytäkirjan tarkastaminen
Tämä pöytäkirja on tarkastettu tässä kokouksessa. Pöytäkirja todetaan kokouksen kulkua vastaavaksi.

13.Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 20.20

Marko Hassinen puheenjohtaja

Anne Suvela  sihteeri

 

SUONENJOEN LADUN HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Paikka: Ladun Maja

Aika 3.4.2022

Läsnä: Marko Hassinen,  Petri Leppinen, Kati Vehviläinen, Kurt Köcher, Atso Vilokkinen ja Eija Leinonen 

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.
 3. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Petri Leppinen ja Kati Vehviläinen.
 4. Käytiin läpi yhdistyksen tilinpäätös ja tulos oli tappiollinen 611,92 €.
 5. Laskujen käsittelyyn tarvitaan selvennystä. Atso tekee ohjeen laskujen käsittelystä.
 6. Sovittiin 16.7 klo 10 Lintharju MTB järjestämisestä. Marko, Atso ja Kati hoitavat järjestelyitä.
 7. Melonnan peruskurssi, Meloja 1. Kurssi pääsääntöisesti jäsenille 10 (klo 17-21)-11.6 (klo 10-16). Minna organisoi järjestelyjä.
 8. Majaisäntävuorot: Petri Leppinen huhtikuu-toukokuu, Eija Leinonen kesäkuu, Kurt Köcher heinäkuu, elokuu Atso Vilokkinen

Suonenjoella 03.04.2022

Puheenjohtaja Sihteeri

Marko Hassinen Eija Leinonen

Pöytäkirjantarkastajat:

Kati Vehviläinen Petri Leppinen

 

SUONENJOEN LADUN HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Paikka: Latumaja & Teams

Aika 11.02.2021 klo 18-19.45

Läsnä: Marko Hassinen, Minna Helin-Tanninen, Helena Jäntti, Pekka Karhunen, Atso Vilokkinen, Petri Leppinen, Kurt Köcher ja Eija Leinonen

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.
 3. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Jäntti ja Pekka Karhunen
 4. Päätettiin myöntää verkkopankkitunnukset ja laajat tilinkäyttöoikeudet Atso Vilokkiselle.
 5. Tehdään yhdistyksen sääntöjen päivitys PRH:seen, Atso. Kevään vuosikokouksen mukaan siirrytään kahden vuosikokouksen järjestelmästä yhden vuosikokouksen järjestelmään.
 6. Selvitetään Ankkuri-tunnusten siirto, Eija.
 7. Käydään läpi jäsenrekisteri ja poistetaan rekisteristä henkilöt, jotka ei ole maksaneet jäsenmaksua, Eija.
 8. Päätettiin hankkia 2 paria liukulumikenkiä, Marko.
 9. Suunnitellaan kajakkivuokrauksen ja tenniskenttävuokrauksen organisointi kesälle 2021, Minna ja Atso.
 10. Maastopyörien vuokrausta jatkossa selvitetään Savo Cyclesin kautta, Marko.
 11. Keskusteltiin Latumajan Kodan aukaisusta hiihtokaudella ja päätettiin, että ei aukaista pelkästään Kotaa käyttöön hiihtokaudella.
 12. Lauantaisesta Ladun uintivuorosta 420 €/6 kk lasku kaupungilta. Jatketaan vanhan hallin aikana entiseen tapaan ja mietitään, kun uusi halli otetaan käyttöön miten toimintaa jatketaan
 13. Hankitaan uusi mikro Majalle
 14. Majaisäntävuorot:
 • Atso Maaliskuu
 • Helena Huhtikuu
 • Marko Toukokuu
 • Eija Kesäkuu
 • Petri Heinäkuu
 • Minna Elokuu

Suonenjoella 11.02.2021

 

SUONENJOEN LADUN HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Paikka: Latumaja & Teams

Aika 25.03.2021 klo 18-19.45

Läsnä: Marko Hassinen, Helena Jäntti, Pekka Karhunen ja Atso Vilokkinen. Minna Helin-Tanninen, Petri Leppinen ja Eija Leinonen Teamsilla.

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.
 3. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Helena Jäntti ja Atso Vilokkinen.
 4. Päätettiin polkupyörien vuokrausyhteistyöstä Savo Cycles Outdoorin kanssa, Marko hoitaa asian neuvottelut.
 5. Päätettiin ryhtyä valmistelemaan Latumajalle majoitusmahdollisuutta 10 henkilölle.
 6. Tilinpäätös käytiin läpi ja allekirjoitettiin.
 7. Kaupungin avustuksien haku 30.4.2021 mennessä. Haetaan kaupungin hallitukselta avustusta portaiden kunnostuskustannuksiin ja liikuntatoimelta muuhun toimintaan, Eija.
 8. Pyydetään tarjouksia portaiden hinnasta, Petri.
 9. Tehdään yhdistyksen sääntöjen päivitys ja hyväksytetään ne vuosikokouksessa, Atso.
 10. Ladun Melojat suunnittelevat Suonenjoen kaupungin kanssa melontareittiä Haapajärveltä Koskeloon. 
 11. Kajakkivuokrauksen ja tenniskenttävuokrauksen organisointi kesälle 2021 jatkuu, Minna ja Atso.

 

 

SUONENJOEN LADUN HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Paikka: Ladun Maja

Aika 26.10.2021 

Läsnä: Marko Hassinen, Helena Jäntti, Minna Helin-Tanninen, Petri Leppinen, Kati Vehviläinen, Kurt Köcher ja Eija Leinonen 

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.
 3. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Helena Jäntti ja Kurt Kocher
 4. Jäsenmaksut säilytetään ennallaan 2022, henkilöjäsen 30 €, nuoriso 15 €, perhe 45 € ja rinnakkaisjäsen 15 €, yhteisöhenkilöjäsen 33 €.
 5. Päätettiin aloittaa projekti Pöytä 22. Selvitetään uusien pöytäien ja tuolien hankintaa Majalle.
 6. Pyörävastaava hankkii vuokrapyörien huoltoon tarvikkeita tarvittavalla summalla. Melontavastaava hankkii tarvittavat perustarvikkeet, arvoltaan kohtuullisella summalla.
 7. Kurt Köcher hoitaa avantouintikoodien jakelun.
 8. Päivitetään Ladun nettisivut uintiasioiden osalta. Uimaharjoitukset hallissa loppuvat kokonaan.
 9. Seikkailevat Perheet aloitustapahtuma 20.11.2021: Nykyaikainen 5-ottelu: jousiammunta, tulen teko, maastopyöräilyn taitorata, letun paisto/heitto, LuontoAlias, välit suunnistaen alustavasti. Ennakkoilmoittautumiset viikkoa ennen.
 10. Syystiedote: päivitetään edellistä tiedotetta, pikkujoulut 10.12 klo 18.30, laturetket 6.1 ja 27.2, kevätkokous 24.4.2022
 11. Majaisännän päivystys: lokakuu Minna Helin-Tanninen, marraskuu Helena Jäntti, joulukuu Eija Leinonen, tammikuu Petri Leppinen, helmikuu Marko Hassinen.
 12. Suunnitellaan avainkoteloa Latumajalle.
 13. Kajakkien ja SUP-lautojen varkaus -ja vahinkovakuutukset Pohjolasta, Minna H-T hoitaa.
 14. Selvitetään Avantouintikummi -toimintaa.
 15. Latukahvion yhteydessä liukulumikenkien -ja lumikenkien esittelyä.
 16. Latukahvion vetäjä talvelle 2022, Paula Tuure ? S-marketin noutopisteestä valmispussi la aamuna latukahvion pitäjälle mukaan

Suonenjoella 07.06.2021

Puheenjohtaja Sihteeri

Marko Hassinen Eija Leinonen

Pöytäkirjantarkastajat:

Helena Jäntti Kurt Köcher