Hallitus

SUONENJOEN LADUN HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Paikka: Latumaja & Teams

Aika 11.02.2021 klo 18-19.45

Läsnä: Marko Hassinen, Minna Helin-Tanninen, Helena Jäntti, Pekka Karhunen, Atso Vilokkinen, Petri Leppinen, Kurt Köcher ja Eija Leinonen

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.
 3. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Jäntti ja Pekka Karhunen
 4. Päätettiin myöntää verkkopankkitunnukset ja laajat tilinkäyttöoikeudet Atso Vilokkiselle.
 5. Tehdään yhdistyksen sääntöjen päivitys PRH:seen, Atso. Kevään vuosikokouksen mukaan siirrytään kahden vuosikokouksen järjestelmästä yhden vuosikokouksen järjestelmään.
 6. Selvitetään Ankkuri-tunnusten siirto, Eija.
 7. Käydään läpi jäsenrekisteri ja poistetaan rekisteristä henkilöt, jotka ei ole maksaneet jäsenmaksua, Eija.
 8. Päätettiin hankkia 2 paria liukulumikenkiä, Marko.
 9. Suunnitellaan kajakkivuokrauksen ja tenniskenttävuokrauksen organisointi kesälle 2021, Minna ja Atso.
 10. Maastopyörien vuokrausta jatkossa selvitetään Savo Cyclesin kautta, Marko.
 11. Keskusteltiin Latumajan Kodan aukaisusta hiihtokaudella ja päätettiin, että ei aukaista pelkästään Kotaa käyttöön hiihtokaudella.
 12. Lauantaisesta Ladun uintivuorosta 420 €/6 kk lasku kaupungilta. Jatketaan vanhan hallin aikana entiseen tapaan ja mietitään, kun uusi halli otetaan käyttöön miten toimintaa jatketaan
 13. Hankitaan uusi mikro Majalle
 14. Majaisäntävuorot:
 • Atso Maaliskuu
 • Helena Huhtikuu
 • Marko Toukokuu
 • Eija Kesäkuu
 • Petri Heinäkuu
 • Minna Elokuu

Suonenjoella 11.02.2021

 

SUONENJOEN LADUN HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Paikka: Latumaja & Teams

Aika 25.03.2021 klo 18-19.45

Läsnä: Marko Hassinen, Helena Jäntti, Pekka Karhunen ja Atso Vilokkinen. Minna Helin-Tanninen, Petri Leppinen ja Eija Leinonen Teamsilla.

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.
 3. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Helena Jäntti ja Atso Vilokkinen.
 4. Päätettiin polkupyörien vuokrausyhteistyöstä Savo Cycles Outdoorin kanssa, Marko hoitaa asian neuvottelut.
 5. Päätettiin ryhtyä valmistelemaan Latumajalle majoitusmahdollisuutta 10 henkilölle.
 6. Tilinpäätös käytiin läpi ja allekirjoitettiin.
 7. Kaupungin avustuksien haku 30.4.2021 mennessä. Haetaan kaupungin hallitukselta avustusta portaiden kunnostuskustannuksiin ja liikuntatoimelta muuhun toimintaan, Eija.
 8. Pyydetään tarjouksia portaiden hinnasta, Petri.
 9. Tehdään yhdistyksen sääntöjen päivitys ja hyväksytetään ne vuosikokouksessa, Atso.
 10. Ladun Melojat suunnittelevat Suonenjoen kaupungin kanssa melontareittiä Haapajärveltä Koskeloon. 
 11. Kajakkivuokrauksen ja tenniskenttävuokrauksen organisointi kesälle 2021 jatkuu, Minna ja Atso.