Hallitus

Suonenjoen Latu ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen järjestäytymiskokous

Aika: 6.5.2024 klo 17.30
Paikka: Latumaja

Läsnä: Sari Kröger, Terttu Väänänen, Minna Helin-Tanninen, Kerttu Varvia, Atso Vilokkinen, Marko Hassinen, Minna Vilhunen ja Anne Suvela

 1. Kokouksenavaus
  Varapuheenjohtaja Atso Vilokkinen avasi kokouksen klo 17.50
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Esityslistan hyväksyminen
  Muihin asioihin lisättiin SUP lautojen vuokraamiseen liittyvä asia. Tällä muutoksella esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 4. Varapuheenjohtajan,sihteerin ja taloudenhoitajan valinta.  Varapuheenjohtajaksi valittiin Kerttu Varvia. Sihteerinä jatkamaan valittiin Anne Suvela. Taloudenhoitajana valittiin jatkamaan Atso Vilokkinen.
 5. Muiden toimihenkilöiden valinta
  Yhdistyksen sosiaalisen median kanavista vastaa Kerttu Varvia (some-vastaava). Alueyhteyshenkilöksi valittiin Terttu Väänänen. Atso Vilokkinen jatkaa tiedottajana. Minna Helin-Tanninen jatkaa kajakkien vuokraustoiminnasta vastaavana. Tarkistettiin yhdistyksen sivuilta lajit ja vastuuhenkilöt. Atso Vilokkinen päivittää tiedot sivuille.
 6. Hallituksen pöytäkirjojen tarkastaminen
  Päätettiin tarkastaa pöytäkirjat samassa kokouksessa.
 7. Hallituksen työskentely ja kokouspäivämäärät
  Yhdistystoiminta on vapaaehtoista ja jokainen osallistuu oman tilanteensa mukaan. Tapahtumia ja retkiä järjestettäessä sovitaan vastuuhenkilöistä. Keskustellaan WA- ryhmän käytöstä ja sovitaan, että kommentoidaan siellä esille tulevia asioita aktiivisesti. Päätettiin seuraavaksi hallituksen kokous ajankohdaksi 5.8. klo 17.30. Silloin sovitaan loppuvuoden kokouspäivät.
 8. Majaisännän toimenkuva ja vuorot
  Keskusteltiin majaisännän tehtävästä. Jokainen hallituksen jäsen toimii vuorollaan majaisäntänä kuukauden ajan. Atso päivittää majan vuokrausohjeita nettisivuille. Terttu Väänänen hoitaa heinäkuun majaisännyyden.
 9. Kesäntapahtumat
  Lintharju MTB tapahtuma järjestetään 13.7. Huoltojoukkoihin Latumajalle lupautuivat ehkä Sari Kröger, Kerttu Varvia ja Anne Suvela. Retkelle päivää vietetään 8.6. Jyväskylän Latu retkeilee Lintharjulla ja mukaan on pyydetty paikallista opasta. Retkestä tiedotetaan myös Luontokavereille.

10. Harrastemessut 10.8.
Anne Suvela tilaa Suomen Ladulta materiaalia harrastemessuille. Yhdistykselle on varattu pöydällinen paikka salista. Päätettiin tilata pöytäliina yhdistyksen logolla. Kerttu Varvia ja Terttu Väänänen lähtevät esittelijäksi.

11. Muut asiat
SUP laudan vuokrahinta on ollut sama kuin kajakkikaksikolla eli 40 €/vrk. Päätettiin laskea vuokra 30 €/vrk.
Päätettiin uusia Melamajan lukko. Kajakkien vuokraus siirtyy Johku-kauppaan ja lukkorasia toimii tässä yhteydessä parhaiten.
Päätettiin teettää lisää avaimia Latumajalle.
Päätettiin järjestää retki Pieksämäelle, Partaharjulle la 21.8. tai la 14.8.

12.Pöytäkirjan tarkastaminen
Tämä pöytäkirja on tarkistettu tässä kokouksessa ja todettu kokouksen kulkua vastaavaksi.

13. Kokouksen päättäminen

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

_________________________________ Atso Vilokkinen
varapuheenjohtaja

_________________________________ Anne Suvela
sihteeri

 

 

Suonenjoen Latu ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 18.4.2024 klo 17.30

Paikka: Futurian kabinetti

Läsnä: Atso Vilokkinen, Kerttu Varvia, Petri Leppinen, Minna Helin-Tanninen ja Anne Suvela

 1. Kokouksenavaus
  Varapuheenjohtaja Atso Vilokkinen avasi kokouksen klo 17.50.
 2. Kokouksenpäätösvaltaisuudentoteaminen
  Paikalla oli hallituksen varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
 3. Esityslistanhyväksyminen
  Lisättiin esityslistalle jäsenkyselyn tulokset, latumajakatsaus ja kirkkoveneen vuokraus. Näillä lisäyksillä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 4. Talousasiat
  Yhdistys on kustantanut lounaan keväisin ja syksyisin Ulkoiluystäville. Tämän kevään lounaalle osallistui 43 henkilöä. Päätettiin pyytää tarjouksia paikallisista yrityksistä ruokailun järjestämisestä seuraavia tilaisuuksia varten.
 5. Yhdistykseenliittyneetjayhdistyksestäeronneetjäsenet
  Joulukuu 2022 – helmikuu 2024 välisenä aikana yhdistyksestä on eronnut 25 jäsentä. Päätettiin erottaa yhdistyksestä vuonna 2021–2023 jäsenmaksun maksamatta jättäneet jäsenet.
 6. Jäsenkyselyntulokset
  Helmikuussa jäsenille lähetettiin sähköinen kysely yhdistyksen toiminnasta. Atso Vilokkinen esitteli tulokset. Tuloksista on lähetetty jäsenille yhteenveto. Sovittiin, että vapaaehtoisiksi ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä.
 7. Toimintakertomusja-suunnitelmavuosikokoukselleesitettäväksi
  Anne Suvela esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja toimintasuunnitelman kuluvalle vuodelle. Toimintakertomus hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettäväksi. Toimintasuunnitelmaan lisättiin pari retkeä. Näillä muutoksilla toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettäväksi.
 8. Talousarviojatoiminnantarkastajanlausunto
  Atso Vilokkinen luki toiminnantarkastajien lausunnon. Sen mukaan tilinpäätös on laadittu asianmukaisesti. Hallitus allekirjoitti tilit helmikuun kokouksessa. Atso esitteli talousarvion kuluvalle vuodelle. Talousarvio hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettäväksi.
 9. Yhdistyksensähköpostiinvastaaminen
  Päätettiin, että sähköpostiin vastaaminen on majaisännän vastuulla.

Kerttu Varvia on puuhannut yhdistykselle Google Work Space tiliä. Sen kautta mahdollistuisi asiakirjojen tallentaminen ja kaikkien hallituksen jäsenten pääsy niihin. Asia on vielä kesken.

10.Retki Pieksämäelle ja muut kevään tapahtumat
Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään sauvakävelylenkki Latumajan maastossa. Toukokuun lopussa vietetään yö Palolammilla. Päätettiin, että retki Pieksämäelle järjestetään syksyllä.

11.Harrastemessut 10.8.
Päätettiin osallistua Hyvinvointi- ja harrastemessuille 10.8. liikuntakeskuksella. Anne Suvela varaa tilaisuudesta pöytäpaikan.

12.Latumajan tilanne
Latumajan tilanne on ollut hallituksen keskusteluissa pitkään. Sijainti kaukana pohdituttaa ja maja on vähällä käytöllä. Ylläpito on kallista. Vuokratulot olivat viime vuonna noin 3000 euroa ja kulut 6000 euroa. Varauksia vuonna 2023 oli 45. Päätettiin lisätä Latumajan tilanteesta pykälä vuosikokouksen esityslistalle ja keskustella tilanteesta myös vuosikokouksessa.

13. Yhteydenotot
Ryhmä Jyväskylän Ladusta on tulossa retkeilemään Lintharjulle 8.6. ja he ovat pyytäneet paikallista opasta. Päätettiin kysyä Juha Lappia. Myllykosken kievarilta kysyttiin elämyspalveluita 10 henkilön ryhmälle 17.5. Todettiin, että tähän eivät resurssimme riitä.

14.Muut asiat
Atso Vilokkinen kokoaa ja lähettää kevättiedotteen jäsenille viikolla 18.

Kaksi ryhmää ukrainalaisia piti latukahviota menneenä hiihtokautena. Takana on haastava talvi ulkoilukelien suhteen. Päätettiin kohtuullistaa ennakkoon sovittua vuokraa heikoksi jääneen taloudellisen tuloksen takia.

Vesannon Ladusta on kysytty mahdollisuutta vuokrata kirkkovene tulevaksi kesäksi tai osaksi kesää. Todettiin, ettei veneellä ole omassa yhdistyksessämme ollut vuosiin käyttöä. Päätettiin vuokrahinnaksi 250 euroa kesältä ja summa hyvitetään jos veneestä tulee kaupat. Marko Hassinen hoitaa asiaa.

15.Pöytäkirjan tarkastaminen
Tämä pöytäkirja on tarkastettu tässä kokouksessa ja todettu kokouksen kulkua vastaavaksi.

16. Kokouksen päättäminen
Atso Vilokkinen päätti kokouksen klo 19.45.

 

Suonenjoen Latu ry                                                                          PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous
Aika: 12.2.2024 klo 17.30
Paikka: Kotikallion tila, Suonenjoki

Läsnä: Atso Vilokkinen, Kerttu Varvia, Katja Kokkokallio, Minna Helin-Tanninen, Anne Suvela, Marko Hassinen

 1. Kokouksenavaus
  Varapuheenjohtaja Atso Vilokkinen avasi kokouksen klo 17.45
 2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
 3. Esityslistan hyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 4. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja muut talousasiat
  Yhdistyksen taloustilanne hyvä. Kovat pakkaset näkyvät Latumajan sähkölaskussa. Käytiin läpi tilinpäätöstä. Vuoden 2023 tilinpäätös -2937,15 alijäämäinen. Keskusteltiin tilanteen johtuvan välineiden ja Latumajan vuokrien vähenemisestä edelliseen vuoteen verrattuna. Hyväksyttiin tilinpäätös ja allekirjoitettiin tilikirjat.
 5. Vuosikokousvalmistelut
  Päätettiin pitää vuosikokous 28.4. klo 12.00 ulkoilutapahtuman yhteydessä Latumajalla. Kokouksesta tiedotetaan hyvissä ajoin ja laajasti.
 6. Yhdistyksen some ryhmien ylläpito-oikeudet ja tiedostojen tallentaminen pilvipalveluun
  Marko Hassinen saapui kokoukseen.
  Kerttu Varvia tutustuu yhdistyksen Google-tiliin ja selvittää pilvipalvelu mahdollisuuksia sitä kautta. Atso Vilokkinen selvittää tätä mahdollisuutta Yhdistyspolun kautta. Anne Suvela on tehnyt yhdistykselle tunnukset Julius- järjestelmään, mitä kautta voi varata kaupungin kokoustiloja. Tunnukset jaetaan kaikille hallituksen jäsenille. Päätetään, että some-ryhmien ylläpito-oikeudet annetaan kaikille hallituksen jäsenille. Kerttu Varvia avaa yhdistykselle Instagram- tilin.
 7. Latumajan tilanne
  Päätettiin käynnistää mahdolliset Latumajasta luopumisen liittyvät järjestelyt. Lopullinen päätös luopumisesta tehdään vuoden 2025 vuosikokouksessa. Korjataan virheellinen tasekirjaus majaan liittyen ja tehdään alaskirjaus 2024 tilinpäätöksen yhteydessä.
 8. Alustavat tulokset jäsenkyselystä
  Atso Vilokkinen esitteli jäsenkyselyn tähän mennessä tulleita vastauksia. Kysely on täytettävissä helmikuun loppuun asti. Avoimien kysymysten vastaukset oli jaettu kaikille luettavaksi. Kyselyn lopulliset tulokset esitellään maaliskuussa ja niistä tehdään kooste kevään jäsentiedotteeseen. Maaliskuun alussa suoritetaan lahjakortin arvonta

9. Talven tapahtumat
Vanhamäen talvirieha 17.2. Kerttu Varvia lupautui esittelemään Ladun välinevuokraamoa tapahtumassa.
Päätettiin järjestää Latu ja polkuretki la 24.2. Ilmoittautumiset sähköisesti ennakkoon tai nimilistaan uimahallilla ja Latumajalla. Osallistujien kesken arvotaan vuokravälineet neljälle hengelle vuorokaudeksi.
Ideoitiin Luontokavereille lumikenkäretkeä Vanhamäellä. Katja Kokkokallio kyselee tähän halukkaita Luontokaverit WA ryhmässä.

10.Muut asiat
Atso Vilokkiseen on ollut yhteydessä yhteisöpedagogi Mikko Kauhanen. Hän on käynnistämässä projektia yhteisöllisyyden lisäämisestä suonenjokelaisissa harrastejärjestöissä. Projektisuunnitelma oli jaettu kaikkien luettavaksi etukäteen. Päätettiin, että yhdistys ei lähde mukaan projektiin. Resurssit halutaan suunnata toimintaan eikä yhdistys hyödy projektin lopputuotokseksi suunnitellusta oppaasta. Atso tiedottaa asiasta Kauhasta.

Harrastemessut järjestetään 10.8.2024. Päätetään osallistumisesta seuraavassa kokouksessa.

Majaisäntä vuorot; maaliskuu Anne, huhti- ja toukokuu Marko, kesäkuu Kerttu, heinäkuu Katja ja elokuu Atso.

11.Pöytäkirjan tarkastaminen
Tämä̈ pöytäkirja tarkastettiin tässä̈ kokouksessa ja todettiin kokouksen kulkua vastaavaksi.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.07

_____________________________________________________________________

Suonenjoen Latu ry                                                                  Pöytäkirja

Hallituksen kokous

Aika: 18.9.2023 klo 17.30

Paikka: Yrityspuisto Futuria, Suonenjoki

Läsnä: Hassinen, Petri Leppinen, Atso Vilokkinen, Petri Leppinen, Minna Helin-Tanninen ja Anne Suvela

 1. Kokouksenavaus
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.40.
 2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
 3. Esityslistan hyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 4. Talousasiat
  Yhdistyksen talous on vakaa. Päätettiin ostaa lapsille sopiva käytetty maastopyörä vuokrauskäyttöön. Päätettiin huollattaa kaikki pyörät lokakuussa.
 5. Latumajan tilanne
  Energia avustuksen hakemisen yhteydessä on käynyt ilmi, että Latumajan virallisesta asemasta ei ole tehty kirjallista sopimusta Suonenjoen Ladun ja Onkilammen vapaa-ajan yhdistyksen välillä. Atso Vilokkinen on valmistellut asiakirjan Latumajan tilanteesta ja vuokrasopimusehdotuksen Onkilammen vapaa- ajan yhdistykselle. Onkilammen yhdistyksen tulisi tehdä päätös majan vuokraamisesta. Päätöstä toivottiin syyskuun loppuun mennessä, mutta asia ei ole edennyt. Atso Vilokkinen selvittää asiaa.
 6. Välineidenvuokrauspiste Vanhamäki/tori
  Kerttu Varvia ja Kati Vehviläinen kävivät tutustumassa Vanhamäellä ja tuumailemassa yhteistyötä vuokaraväline tilojen kanssa. Asiasta keskusteltiin. Ladun tavoitteena on kannustaa kuntalaisia ja jäseniään liikkumaan ja merkitystä on sillä, miten välineet on saatavilla. Asia jätettiin vielä hautumaan.
 7. Retki Pieksämäelle
  Pieksämäen Latu tarjoaa Metsähotelli tapahtumassa vapaaehtoisina toimineille kiitokseksi Latumajansa yhden kerran maksutta käyttöön. Päätettiin järjestää retki Pieksämäelle touko-kesäkuussa 2024.
 8. Muutasiat
  • Suomen Ladun syyskokousviikonloppua vietetään 27.-29.10.2023 Mikkelissä. Tänne ei ole lähtijöitä. Keskusteltiin siitä, miten yhdistyksessämme kuitenkin pysyttäisiin kartalla siitä, mitä liitossa tapahtuu. Yksi väylä on liiton järjestämät webinaarit.
  • Taiteiden yö/Valomelonta 27.10. Päätettiin järjestää valomelonta Taiteiden yö tapahtuman yhteyteen sään salliessa.
  • Keskusteltiin tulevan hiihtokauden Latukahvio järjestelyistä. Päätettiin kysyä löytyisikö ukrainalaisilla maahanmuuttajilla vielä intoa kahvilan ylläpitoon.

Kahvion pitäjille majan vuokraksi päätettiin 30 €/vkl kattamaan sähkö- ja vesikuluja.

9. Pöytäkirjantarkastaminen
Tämä pöytäkirja tarkastettiin tässä kokouksessa ja todettiin kokouksen kulkua vastaavaksi.

10.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

___________________________________________________________________________

Suonenjoen Latu ry                                                                                   PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous

Aika: 14.8.2023 klo 18

Paikka:  Katin koti, Suonenjoki Läsnä: Kati Vehviläinen, Atso Vilokkinen, Anne Suvela, Kerttu Varvia, Minna Helin- Tanninen, Marko Hassinen ja Petri Leppinen

 1. Kokouksenavaus
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15.
 2. Kokouksenpäätösvaltaisuudentoteaminen Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
 3. Esityslistanhyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 4. Talousasiat
  Yhdistyksen talous on ennallaan vakaassa tilassa. Keskusteltiin Latumajan omistajuus kuviosta. Atso Vilokkinen selvittää asiaa Onkilammen vapaa-ajan yhdistyksestä. Päätettiin ostaa vuokrakäyttöön pyörän peräkärry. Marko Hassinen hoitaa asian.
 5. Harrastemessut19.8.
  Messuille pääsee laittamaan paikkaa lauantai aamuna klo 9. Messut ovat auki klo 11–16. Paikalle tarvitaan tapahtumateltan pystyttäjiä ja esittelijöitä. Kysytään apujoukkoja Luontokavereista.
 6. Torinvuokrauspiste
  Savo Cycles aikoo luopua torin vuokrauspisteestä. Ladun maastopyörät ja lumikengät ovat olleet samassa tilassa. Selvitetään Ladun mahdollisuutta tehdä tilasta oma vuokrasopimus.
 7. Syksyntapahtumat
  Nuku yö ulkona 26.8. Metsähotelli tapahtuma Pieksämäen Partaharjulla. Talkoisiin osallistumassa Anne ja Minna.
  Matka mielenmaisemaan patikkalenkki Lintuniemessä 9.9. klo 9
  Valomelonta syksyn aikana.
  Järjestöpäivä Futurialla 26.8. Atso Vilokkinen osallistuu.
  Ulkoilu pikkujoulut klo 8.12. klo 18 Latumajalla.
 8. Muutasiat
  • Majaisäntä vuorot; elokuu Anne, syyskuu Atso, lokakuu Katja, marraskuuMinna ja joulukuu Kati.
  • Kokouspäivät loppu vuodelle: ma 18.9. ja ma 13.11.
  • Ladun Facebook asetuksia päätettiin muuttaa niin, että julkaisuja voivattehdä vain ryhmän jäsenet. Ryhmässä on julkaistu asiatonta materiaalia, joka onneksi poistettiin nopeasti facebookin toimesta.
 9. Pöytäkirjantarkastaminen
  Tämä pöytäkirja on tarkistettu tässä kokouksessa ja todettu kokouksen kulkua vastaavaksi.

10.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

_______________________________________________________________________

Suonenjoen Latu ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous

Aika: 8.5.2023 klo 17.30

Paikka: Latumaja, Suonenjoki

Läsnä: Marko Hassinen (pj.), Katja Kokkokallio, Kerttu Varvia, Kati Vehviläinen, Petri Leppinen, MInna Helin-Tanninen ja Atso Vilokkinen (sih.)

 1. Kokouksen avaus
  • Pj. avasi kokouksen, toivotettiin hallituksen uusi jäsen Kerttu Varvia tervetulleeksi.
 1. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Kokous todettiin kaikilta osin päätösvaltaiseksi.
 1. Esityslistan hyväksyminen
  • Hyväksyttiin hallituksen jäsenille toimitettu esityslista kokouksen esityslistaksi.
 1. Valitaan sääntöjen mukaiset toimihenkilöt; varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt
  • Käytiin keskustelu toimihenkilö valinnoista, keskustelun tuloksena nimettiin seuraavat toimihenkilöt: Varapuheenjohtaja Atso Vilokkinen, sihteeri Anne Suvela, talousvastaava Atso Vilokkinen, retkeilyvastaava Kati  Vehviläinen, kiinteistövastaava Petri Leppinen, alueyhdyshenkilö Katja Kokkokallio, melontavastaava Minna Helin-Tanninen, tiedottaja/somevastaava  Atso Vilokkinen ja Kati Vehviläinen
  • Uintivastaavan tehtävään ei nimetty varsinaisesti vielä ketään, yritetään löytää avantouimareiden joukosta henkilö, joka voisi toimia avantouintipaikan vastuuhenkilönä (saisi vapautuksen avainmaksusta), Kerttu Varvia laatii uintikopin seinälle ohjeet tilan siivoamisesta. 
  • Myöskään latukahviovastaavaa  ei nimetty, halukkaita ei löytynyt, tilannetta selvitetään myöhemmin.
 1. Talousarvio kuluvalle vuodelle ja muut talousasiat
  • Atso kertoi taloustilanteen olevan kohtuullisen hyvä, tilillä on rahaa 7171,24 euroa, suurimmat menoerät kevään aikana ovat olleet sähkölaskut ja Datalatu Oy:n laskut (olivat 1,5 ajalta maksamatta ko. firman virheen vuoksi).
  • Talousarvio vuodelle 2023: Päätettiin, että Atso laatii arvioehdotuksen ja laittaa sen whatsuppiin, jossa hallituksen jäsenet voivat sitä kommentoida. Tämän jälkeen talousarvioasia on käsitelty.
 1. Melontakaluston vuokrat
  • Vahvistetaan aiemmin määritellyt korotukset ja uudet hinnat, ne on jo viety yhdistyksen nettisivuille.
 1. Kevään ja kesän tapahtumat
  • 13.5.2023 MTB-tapahtuma klo 12.00: Atso ja Marko vetävät tapahtumaa, Katja järjestää tarjoilua majalle.
  • 18.5.2023 Luontokavereiden linturetki
  • Retkeilyn peruskurssi: 15.5.2023 kokoontuminen ja koulutusta, 26.5.-27.5.2023 yöpymisen sisältävä retki Lintharjun maastoon.
  • 21.5.2023 roskamelonta
  • 7.6.2023 melontatekniikan koulutus
  • 11.6.2023 melontaretki 
  • 28.6.2023 melontaretki 
  • 3.7. ja 3.8. 2023 melonta tutuksi tapahtumat
  • 15.7.2023 Lintharju-MTB, Kati ilmoittaui kahviovastaavaksi.
  • 23.7.2023 melontaretki
  • 18.8.2023 melontaretki
  • Valomelonta (ajankohta selviää myöhemmin)
 1. Muut asiat
  • Metsähotellitapahtuma Pieksämäellä 26.8.2023; sovittiin, että jokainen voi itsenäisesti ilmoittautua tapahtumaan, ei olla yhdistyksenä mukana.
  • Latumajan omistajuuteen liittyvissä asioissa on ilmennyt epäselvyyksiä, tilanne tuli esille, kun Petri valmisteli Mansikka ry:n rahoitushakua. Majan siirtymisestä Suonenjoen Latu ry:n hallintaan tai omistukseen ei löydy dokumenttia, päätettiin, että tätä asiaa selvitetään ja pyritään  saamaan hallintaan tai omistukseen oikeuttavat asiakirjat. Marko, Atso ja Seija Vehviläinen selvittävät asiaa.
  • Johkukauppa; keskusteltiin Johku-kaupan tarjonnan laajentamisesta (nyt siellä ovat pyörät ja lumikengät), esillä olivat majan vuokraus, melonta ja tennis, todettiin, että majan vuokraukseen netin kautta liittyy ongelmia (vuokraajan iän yms. toteaminen), päätettiin, että majaa vuokrataan jatkossakin entisin käytännöin, sensijaan melonnan ja tenniksen osalta Johkuun siirtymistä valmistellaan.
  • Luontokaveritoiminta; todettiin, että toiminta on käynnistynyt, mutta se voisi olla vilkkaampaa ja enemmän itseohjautuvaa (whatsup), jatko-ohjelmaksi hahmoteltiin mm. metsäjoogaa, treeniä Ranen rapuissa ja retkeä Lintuniemeen.
  • Päätettiin julkaista kesätiedote 2023.
 1. Pöytäkirjan tarkastaminen
  • Tarkastajia ei valittu, sihteeri toimittaa pöytäkirjaluonnoksen whatsupiin hallituksen jäsenten tarkasteltavaksi.
 1. 10.Kokouksen päättäminen
  • Seuraava kokous on 14.8.2023 klo 17.30 Vehviläisen Katin luona.
  • Pj. päätti kokouksen.

 

Marko Hassinen                                              Atso Vilokkinen

puheenjohtaja                                                  sihteeri

__________________________________________________________________________

Suonenjoen Latu ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous

Aika: Paikka: Läsnä:

13.3.2023 klo 17.30

Latumaja, Suonenjoki

Marko Hassinen, Anne Suvela, Atso Vilokkinen, Petri Leppinen. Minna Helin- Tanninen

 1. Kokouksenavaus
  Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.35.
 2. Kokouksenpäätösvaltaisuudentoteaminen Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
 3. Esityslistanhyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 4. Talousasiat
  Yhdistyksen talous on tasapainossa.
 5. Seurantalojenenergia-avustukset
  Suomen kotiseutuliitto myöntää seurantaloille energia-avustusta tietyin ehdoin ja rajatulle ajalle. Käytännössä se tarkoittaa avustusta esim. sähkölaskuun. Hakuaika oli 6.3.-11.4.2023. Päätettiin hakea avustusta Latumajan sähkökuluihin. Petri Leppinen hoitaa asiaa.
 6. Tilinpäätöksenhyväksyminen
  Atso Vilokkinen esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2022. Tilinpäätös oli ylijäämäinen. Tilinpäätös allekirjoitettiin ja hyväksyttiin vuosikokouksen vahvistettavaksi. Atso toimittaa tilinpäätöksen ja muut vaaditut asiakirjat toiminnantarkastajalle.
 7. Toimintakertomuksenja-suunnitelmanhyväksyminen
  Anne Suvela esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2022. Toimintakertomus hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettäväksi. Toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle laadittiin ja hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettäväksi.
 8. Melontatekniikkakoulutus
  Suomen Latu tarjoaa mahdollisuuden hakea melontatekniikkakoulutuspäivää omaan yhdistykseen. Koulutuspäivä on tarkoitettu yhdistyksen melontatoiminnassa aktiivisesti mukana oleville jäsenille ja sen tavoitteena on kehittää lajiosaamista ja lisätä turvallisuutta melontatoiminnassa. Päätetään hakea koulutuspäivää Suonenjoelle. Anne Suvela ja Minna Helin-Tanninen tekevät hakemuksen.
 9. Majaisäntävuorot
  Päätetään loppu vuoden majaisäntä vuorot. Huhtikuu Petri, toukokuu Anne, kesä- heinäkuu Marko, elokuu Katja, syyskuu Atso, lokakuu Kurre, marraskuu Minna ja joulukuu Kati.

10.Luontokaveri toiminta
Suunnitellaan Luontokaveri retki teemat keväälle. Pöllöretki 17.3., ohjaaja Tuomo Jalkanen, huhtikuussa lintubongaus, toukokuussa maastopyöräily 13.5., ohjaajina

Marko Hassinen ja Atso Vilokkinen sekä Roskamelonta loppu kuusta, kesäkuussa suunnistus ja kirkkovenesoutu.

11.Muut asiat
Kunniapuheenjohtaja Pekka Karhunen on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan ja urheilun myöntämän ansiomitalin kullatuin ristein. Mitalit jaetaan Suomen Ladun kevätkokousviikonlopun yhteydessä Tampereella, Varalan opistolla 22.4.2023. Päätetään, että yhdistys kustantaa Pekka Karhusen kulut kokoukseen.

Päätetään yrittää koota joukkue kesän Sulkavan suursoutuun 7.–9.7.

12.Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkistettiin tässä kokouksessa ja todettiin kokouksen kulkua vastaavaksi.

13.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15

Marko Hassinen Anne Suvela puheenjohtaja sihteeri

 

Suonenjoen Latu ry                                                             PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous

Aika: 9.1.2023 klo 17.30

Paikka: Latumaja, Suonenjoki

Läsnä:  Marko Hassinen, Atso Vilokkinen, Kurt Köcher, Petri Leppinen, Anne Suvela ja Minna Helin-Tanninen

 1. Kokouksenavaus
  Puheenjohtaja Marko Hassinen avasi kokouksen 17.40.
 2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
 3. Esityslistanhyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 4. Talousasiat
  Yhdistyksen talous on vakaa.
 5. Toimintakysely 2022
  Päätettiin, että puheenjohtaja jakaa linkin kyselyyn kaikille. Jokainen täyttää siltä osin kuin koskee omaa vastuualuetta. Atso Vilokkinen palauttaa kyselyn määräaikaan mennessä.
 6. Vuosikokousasiat
  Vuosikokous on sovittu pidettäväksi 21.4. klo 18. Atso Vilokkinen valmistelee talousasiakirjat. Anne Suvela kokoaa toimintakertomuksen ja -suunnitelman. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 27.3.
 7. Kevääntapahtumat
  Helmikuun Luontokaveri-retki tehdään lumikengillä. Vetäjäksi on lupautunut Jukka Rautiainen. Sovitaan aika ja paikka Jukan kanssa. Helmi- tai maaliskuulle järjestetään myös Luontokaveri-avantouinti. Kurt Köcher vastaa tästä. Maaliskuussa teemana on hiihto. Päiväksi sovittiin 4.3. ja yksityiskohtia hiotaan lähempänä kelien mukaan.
 8.  Muut asiat
  – 18.1. klo 17–18 matkailuinfo yrityksille ja yhdistyksille Lintharjun liikuntakeskuksen kabinetissa. Atso Vilokkinen yrittää päästä mukaan tilaisuuteen.
  – Savo-Karjalan latualueen lentopalloturnausta on suunniteltu järjestettäväksi Suonenjoella Lintharjun liikuntakeskuksessa. Anne Suvela on yhteydessä lentopalloilijoihin ja selvittää mahdollisuuksia turnauksen järjestämiseen.
 9.  Pöytäkirjan tarkastaminen
  Tämä pöytäkirja on tarkistettu tässä kokouksessa ja todettu kokouksen kulkua vastaavaksi.
 10. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 19.00.

Marko Hassinen                                                       Anne Suvela

puheenjohtaja                                                             sihteeri

 

 

Suonenjoen Latu ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous

30.11.2022 klo 17.15

Jalkalantie 2, Suonenjoki

Läsnä: Atso Vilokkinen, Katja Kokkokallio, Kati Vehviläinen, Petri Leppinen, Minna Helin-Tanninen ja Anne Suvela

 1. Kokouksenavaus
  Varapuheenjohtaja Atso Vilokkinen avasi kokouksen klo 17.50.
 2. Kokouksenpäätösvaltaisuudentoteaminen:  Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
 3. Esityslistanhyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 4. Talousasiat
  Keskusteltiin yhdistyksen talousasioista ja todettiin, että talous on tasapainossa. Päätettiin käynnistää avustushakemuksen valmistelu Mansikka ry:lle Latumajan energiatehokkuuden parantamiseksi.
  Tarkennettiin laskutusohjeita. Atso päivittää ohjeet myös nettisivuille.
  Päätettiin aloittaa valmistelut Johku-verkkokaupan hyödyntämistä pyörien vuokraamisen lisäksi muussa vuokraustoiminnassa.
 5. Luontokaveritoiminta
  Keskusteltiin toiminnan käynnistymisestä ja tiedottamisesta. Päätettiin lähteä liikkeelle niin, että toiminta suunnataan alkuun vain jäsenille. Tammi-maaliskuussa kerran kuukaudessa ja siitä eteenpäin kaksi kertaa kuussa, jos kävijöitä on. Pyydetään osallistujia ilmoittautumaan Google Formsin kautta. Atso laatii ilmoittautumislomakkeen.
  Aloitus Loppiaisena pe 6.1.2023. klo 16 Lamppulenkillä. Kokoontuminen Lintharjun toteemilla. Mukana pyöräryhmä (Atso), juoksu (Petri)- ja patikointiryhmät (Kati). Helmikuussa lumikenkäily (Jukka). Maaliskuussa hiihtokoulu aikuisille.
 6. Latukahvio
  Suunnitelmissa on, että tulevan hiihtokauden latukahvion pyörittämisestä vastaa ryhmä ukrainalaisia. Päätettiin antaa Latumaja kahviokäyttöön ilman maksua. 8.12. toimintaa suunnitellaan kaupungin työllisyyskoordinaattori Minna Hynninen- Tuovisen kanssa ja sen jälkeen toteutuminen varmistuu.
 7. Muutasiat
  Sovittiin kevään 2023 kokouspäivät; 9.1., 27.3., 21.4. ja 8.5.
 8. Pöytäkirjantarkastaminen
  Tämä pöytäkirja on tarkistettu tässä kokouksessa ja pöytäkirja todetaan kokouksen kulkua vastaavaksi.
 9. Kokouksenpäättäminen:  Kokous päätettiin klo 19.30.

Atso Vilokkinen Anne Suvela varapuheenjohtaja sihteeri

 

Suonenjoen Latu ry.

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous

Aika: 25.10.2022 klo 18.00

Paikka: Latumaja, Suonenjoki

Läsnä: Atso Vilokkinen, Kati Vehviläinen, Katja Kokkokallio, Petri Leppinen, Minna Helin-Tanninen, Anne Suvela

 1. Kokouksen avaus
  Varapuheenjohtaja Atso Vilokkinen avasi kokouksen klo 18.10.
 2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
 3. Esityslistan hyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 4. Talousasiat
  Yhdistyksen talous on kunnossa. Keskusteltiin kohonneista sähkökuluista Latumajalla. Keskusteltiin talvimaastopyöräilyreitin ylläpitämisestä. Todettiin, ettei Ladulla ole mahdollisuutta hankkia reitin ylläpitämiseen vaadittavaa kalustoa.
 5. Lotta Vuorelan terveiset
  Lotta Vuorela on Suomen Ladun yhdistysvastaava. Hän vieraili Suonenjoella 3.10. Atso Vilokkinen pyöräili Lotan kanssa tenniskentälle, Melamajalle ja Lintharjua pitkin Latumajalle. Lotta oli ollut vaikuttunut yhdistyksemme toiminnan monipuolisuudesta. Lotta muistutti, että Latu tarjoaa paljon koulutusta sekä ohjeistusta paikallisyhdistyksille ja kannusti hyödyntämään näitä aktiivisesti. Keskusteltiin Instagram tilin avaamisesta yhdistykselle. Kati Vehviläinen valmistelee asiaa.
 6. Virkisty luonnosta -päivä 29.10.
  Tapahtumaa on valmisteltu yhteistyössä Mieli ry:n ja kestävän kehityksen ohjaaja tutkintoa suorittavan opiskelijan kanssa. Pääpaikkana tapahtumalla on Kaatron laavu. Ilmoittautuneita ei tällä hetkellä ole kovin paljon. Atso Vilokkinen, Katja Kokkokallio ja Minna Helin-Tanninen ovat mukana tapahtumassa.
 7. Latukahvio
  Yhdistys etsi nuoria pyörittämään tulevan hiihtokauden latukahviota 4H-yrittäjinä. Etsintä ei ole tuottanut tulosta. Päätettiin haudata tämä suunnitelma tältä kaudelta. Järjestetään latukahvio perinteiseen tapaan talkoovuoroilla. Anne Suvela vastaa talkoovuorojen organisoinnista.
 8. Pikkujoulut
  Päätetään pitää pikkujoulut perinteisellä kaavalla jouluruokailulla Latumajalla perjantaina 25.11. klo 18. Anne Suvela järjestelee tarjoilua. Keskusteltiin vuoden latulainen ehdokkaista.
 9. Syystiedote
  Päätettiin jatkossa keskittää tiedottaminen nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan eikä paperisia tiedotteita enää jaeta.
 10.  Muut asiat
  Kaupungin hyvinvointisuunnitelman päivittäminen on työn alla. Siihen liittyen kaupunki on kutsunut yhdistyksen edustajia 27.10. Yhtenäiskoululle. Latua lähtee edustamaan Atso Vilokkinen.
  Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n ohjelmakauden 2014–2020 päätöstilaisuuteen 8.11. Vanhamäelle yhdistystä lähtevät edustamaan Minna Helin-Tanninen ja Atso Vilokkinen.
  Kati Vehviläinen kertoi Vehvilä-Markkalansaari-Ryönä melontaretken palautteesta. Palautteessa esitettiin myös toiveita Ladun toiminnalle.
 11. Pöytäkirjan tarkastaminen
  Tämä pöytäkirja on tarkistettu tässä kokouksessa ja todettu kokouksen kulkua vastaavaksi.
 12. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 19.30.

Atso Vilokkinen Anne Suvela puheenjohtaja sihteeri

 

Suonenjoen Latu ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous

Aika: Paikka: Läsnä:

25.8.2022 klo 18.00
Kotikallion tila, Suonenjoki

Atso Vilokkinen, Minna Helin-Tanninen, Katja Kokkokallio, Petri Leppinen, Anne Suvela

 1. Kokouksenavaus
  Varapuheenjohtaja Atso Vilokkinen avasi kokouksen klo 18.15
 2. Kokouksenpäätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
 3. Esityslistanhyväksyminen
  Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
 4. Talousasiat
  Yhdistyksen taloustilanne on hyvä.
 5. Latumaja
  Latumajalla sähkön hinta on noussut, kuten muuallakin. Kulutus vaihtelee vuoden- aikojen mukaan. Päätetään selvittää kiireellisesti mahdollisuutta asentaa Latumajalle aurinkopaneelit. Pyydetään tarjouksia eri toimijoilta ja selvitetään mahdollisuuksia avustukseen.
  Latumajan vuokraamiseen ei ole myönnetty jäsenalennuksia. Päätetään 1.9. alkaen myöntää jäsenille vuokrista alennusta 20 %. Päätetään poistaa palveluvalikosta saunan valmiiksi lämmittäminen.
  Keskustellaan Latumajan vuokrahinnoista suhteessa jatkuvasti nouseviin kustannuksiin. Päätetään seurata aggressiivisesti kustannusten kehittymistä. Sovitaan majaisäntä vuorot: syyskuu Marko Hassinen, lokakuu Anne Suvela, marraskuu Minna Helin-Tanninen, joulukuu Katja Kokkokallio, tammi-helmi Petri Leppinen. Päätetään laatia isännän tehtävistä kirjalliset ohjeet.
 6. Tulevat tapahtumat
  Taiteiden yö 8.10. ja valomelonta. Päätettiin, että jos Taiteiden yö tapahtuma toteutuu, järjestetään sen yhteyteen valomelonta.Nuku yö ulkona ja metsähotelli Partaharjulla 2023. Pieksämäen Latu yhdistys hakee ensi vuodelle metsähotellia ja on pyytänyt muita lähialueen yhdistyksiä mukaan järjestelyihin. Päätetään, että Suonenjoen Latu on mukana talkoissa.
 7. Liitonyhdistystoimintavastaavanvierailu
  Päätetään, että Atso Vilokkinen sopii liiton yhdistystoimintavastaavan Lotta Vuorelan kanssa ajankohdan, jolloin Lotta vierailee tutustumassa yhdistykseemme.
 8. Opiskelijavapaaehtoistyöhön
  Jarkko Poikolainen on ottanut yhteyttä yhdistykseen ja toivoo mahdollisuutta suorittaa kestävän kehityksen osaaja opintojaan tekemällä vapaaehtoistyötä yhdistyksessämme. Sovitaan, että Atso Vilokkinen on yhteydessä opiskelijaan ja selvittää olisiko tämä kiinnostunut järjestämään tälle syksylle jonkun tapahtuman.
 9. Muut asiat
  Myönnetään Kari Hiltuselle lahjakortti Latukahvioon hiihtokaudelle 2022–2023 kiitokseksi yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä.Päätetään, että jatkossa kaikki lumikengät ovat saatavilla torin vuokrauspisteellä. Päätetään, että toistaiseksi ei järjestetä erityisiä laturetkiä. Päätetään kehittää latukahvio toimintaa.

10.Pöytäkirjan tarkastaminen
Tämä pöytäkirja on tarkistettu tässä kokouksessa ja todettu se kokouksen kulkua vastaavaksi.

11.Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 20.20.