Johtokunta

Suonenjoen ladun johtokunnan kokous 4.12.19 klo 18.00 uimahallilla

Läsnä: Petri Leppinen, Marko Hassinen, Atso Vilokkinen, Hellu Jäntti, Eija Leinonen Ja Tiina Taskinen

 • Jaettu vuoden 2019 latulainen  palkinnot. Palkinnon saajat Petri Leppinen ja ahkerat apupojat Eemil ja Viljami Leppinen.
 • Päädytty tilaamaan latumajan auraus Seppo Vesteriseltä, Hellu selvittää asian.
 • Majaisännät; sovittiin majaisäntävuorot  elokuulle 2020 saakka (lista isäntävuoroista löytyy Latumaja -osiosta)
 • Nuku yö ulkona tapahtuma 29.8.20202 Konneveden kansallispuistossa
 • Askelmerkkejä ohjaamiseen koulutus 25.1.20 Kunnonpaikassa. Halukkaita osallistujia?
 • Suonenjoki 150-v pyöräilytapahtuma karnevaalien aikaan. Marko ja Atso koordinoi.
 • Päätetty majan vuokraukseen lisätä: Jos porukka tuo paljun, niin vesi+puut 50€. Jos tilataan loppusiivous, se maksaa 50€.
 • seuraava kokous 14.1.20 klo 18.00 uimahallilla.

 

Suonenjoen ladun johtokunnan kokous 22.1.2020 klo 18.00 uimahallilla

Läsnä: Marko Hassinen, Petri Leppinen, Minna Helin-Tanninen, Eija Leinonen, Pekka Karhunen, Helena Jäntti, Kurt Köcher

 • Täytettiin toimintakyselylomake vuodelta 2019.
 • Vapaaehtoistoiminnan koulutus Kajaanissa 15.-16.2. Osallistuu ainakin Hellu Jäntti.
 • Ikiliikuttajatoimintaaan haettu avustusta Suomen Ladulta.
 • Suonenjoen Latu osallistuu Seikkailevat perheeet -toimintaan. Toiminta käynnistyy alkutalven aikana.
 • Matkakustannuksien korvauksia varten täytyy yhdistys aktivoida tulorekisteriin. Puheenjohtaja hoitaa asiaa.
 • Laturetki 14.3. Huolto Saunaniemessä ja Latumajalla. Seurakunta järjestää samaan aikaan 150 v. tapahtuman.
 • Kevätkokous 5.4.2020 Saunaniemessä.
 • Seuraava kokous, tilinpäätöksen käsittely 11.3.2020 klo 18 uimahallilla.

 

Johtokunnan kokous  12.3.2020 klo 17.00

Paikka: Suonenjoen uimahalli

Läsnä: Marko Hassinen (pj), Petri Leppinen, Minna Helin-Tanninen, Pekka Karhunen,  Eija Leinonen, Kurt Köhcher ja Atso Vilokkinen (siht.), Seija Vehviläinen (kirjanpitäjä)

KÄSITELLYT ASIAT

1. 2019 tilinpäätöksen käsittely

Kirjanpitäjä Seija Vehviläinen esitteli  tilivuoden 2019 tilinpäätöksen tilanteen. Johtokunnan jäsenillä oli mahdollisuus tutustua tilinpäätöksen tietoihin. Todettiin, että yhdistyksen taloustilanne on hyvä ja alijäämää ei tilivuodelta 2019 syntynyt. Johtokunta päätti yksimielisesti  toimittaa tilinpäätösasiakirjat toiminnantarkastajille ja edelleen yhdistyksen kevätkokoukseen käsiteltäväksi. Lopuksi johtokunnan jäsenet allekirjoittivat tilinpäätösasiakirjat.

2. Suunnitelmat kalustohankinnoista

Puheenjohtaja Hassinen esitteli Mansikka ry:n  uutta rahoitushakua, kalusto- ja välinehankintoihin on mahdollista hakea hankerahaa. Hassinen esitteli rahoitushakuun  liittyvää suunnitelmaa, jossa rahaa haettaisiin maastopyörien ja mahdollisesti kanoottien hankintaan. Maastopyöräily on kasvava liikuntamuoto, joten niiden hankkiminen yhdistyksen kalustotarjontaan on perusteltua. Tarkoitus olisi hankkia 4 kpl lasten ja nuorten käyttöön soveltuvaa maastopyörää ja 2 kpl aikuisten sähköavusteista  fatbike -tyyppistä maastopyörää. Sähkökäyttöiset pyörät soveltuvat laajasti eri ikäisten aikuisten käyttöön.  Pyörien hankintaan tulisi varata rahaa n. 10 000 euroa, tämän summan kattamiseen haettaisiin Mansikka ry:n hankerahaa. Suunnitelmasta keskusteltiin vilkkaasti ja johtokunta päätti hankea hankerahoitusta Mansikka ry:ltä  maastopyörien  hankintaan.   Päätettiin myös, että hakemukseen voidaan liittää kanoottihankinta. Em. hankinnan yksityiskohdat pitää suunnitella ennen hankehakemuksen toimittamista. Päätettiin myös, että Marko Hassinen ja Atso Vilokkinen valmistelevat rahoitushakua ja huolehtivat siitä, että se toimitetaan perille määräajassa. 

3. Seikkailevat perheet toimintaan osallistuminen

Kokouksen lopuksi Suomen Ladun hankesuunnittelija Susanne Blomqvist esitteli käynnistymässä olevaa Seikkailevat perheet toimintaa.Seikkailevat perheet on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Suomen Ladun kolmivuotinen perheliikuntahanke. Hankkeen tarkoituksena on perheliikunnan edistäminen, tämä tarkoittaa sitä, että koko perhe aikuiset ja lapset liikkuvat yhdessä ja yhtäaikaa. Toimintaan mukaan tulevista perheistä muodostetaan heimoja, jotka yhdessä  liikkuvat ulkona eri vuodenaikoina. Blomqvist esitti Suonenjoen Ladulle pyynnön lähteä em. toimintaan  mukaan. Johtokunta päätti keskustelun jälkeen käynnistää valmistelut toimintaan mukaan lähtemiseksi.  Atso Vilokkinen valittiin toiminnan valmistelijaksi ja hankkeen kummiksi.

4. Puheenjohtaja päätti kokouksen

 

Johtokunnan kokous 17.6.2020

Paikka: Latumaja

Läsnä: Marko Hassinen, Eija Leinonen, Petri Leppinen, Kurt Köcher, Atso Vilokkinen (toimi sihteerinä)

KÄSITELLYT ASIAT:

 1. Pyörän vuokraushinnoista ja -ehdoista päättäminen

Atso V. esitteli  pohjasuunnitelmaa vuokraustoiminnan järjestämiseen. Keskustelun jälkeen päätettiin, että vuokrausajat ovat 3h,  vuorokausi ja viikonloppu. Vuokraushinnat vahvistettiin seuraavasti:

Vuokrausaika 3h 1vrk Viikonloppu (pe-su)
Sähköläski (17” aikuiset) 40 € 70 € 110
Lasten maastopyörät 15 € 30 € 40 €

Vuokran maksaminen ja muut vuokraukseen liittyvät asiat on koottu yhdistyksen nettisivuille Pyöräily ja maastopyöräily -osioon.

Tässä yhteydessä käytiin läpi myös vuokrausehdot ja ne vahvistettiin käyttöön otettavaksi seuraavassa muodossa:

Vuokrausehdot:

Haluamme varmistaa sinulle onnistuneen vuokrauskokemuksen. Jotta tiedät vastuusi vuokraukseen liittyeen, lue seuraavat vuokrausehdot:

1. Polkupyörän käyttö

Vuokraaja tarkastaa pyörän kunnon ennen käyttöönottoa ja sitoutuu palauttamaan pyörän samassa kunnossa, jossa se oli noutohetkellä.  Vuokraaja sitoutuu pyöräilemään noudattaen liikennesääntöjä ja turvallisuus- ym. sääntöjä. Vuokraaja ei säädä tai käsittele pyörän mekaanisia osia. Vuokraaja palauttaa pyörän sovittuun palautusajankohtaan mennessä.  Myöhästyneestä palautuksesta peritään sakkomaksua 20€/tunti. Vuokraaja vastaa pyörälle aiheutuvista vahingoista ja katoamisesta. Jos pyörä katoaa tai  tuhoutuu/vahingoittuu korjauskelvottomaksi, vuokraaja sitoutuu maksamaan Suonenjoen Latu ry:lle pyörän korvaavan hinnan. Suonenjoen Latu ry määrää korvaushinnan ja se maksetaan vuokra-ajankohtana. Vuokrattu pyörä tarkastetaan palautuksen jälkeen, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrauksen aikana pyörään tulleet vauriot.

2. Vakuutukset ja vastuut

Vuokraaja huolehtii vuokrauksen aikana omista vakuutuksistaan. Suonenjoen Latu ei ole vastuussa vuokraajan omasta sairaudesta, loukkaantumisesta tai henkilökohtaisten tavaroiden vahingoittumisesta tai menetyksestä vuokrausaikana. Jos vuokraus tapahtuu Suonenjoen Latu ry:n järjestämän tapahtuman yhteydessä, voi vuokraaja olla tapahtumavakuutuksen piirissä (tästä aina erikseen ilmoitetaan).

Vuokraaja vapauttaa Suonenjoen Latu ry:n kaikesta vastuusta, joka koskee pyörän vuokraajalle tai muille henkilöille aiheutuneista vahingoista onnettomuustilanteissa.

Vuokraaja hyväksyy täyden vastuun pyörästä noutohetkestä palautushetkeen asti.

3. Korjaukset ja huolto

Jos pyörä rikkoutuu, älä hylkää pyörää!  Pyri ottamaan yhteyttä yhteyshenkilöihin ja sopimaan toimenpiteistä pyörän rikkoutumistilanteen hoitamiseen.

Pyörän vuokraaja sitoutuu ehtolomakkeen allekirjoituksella noudattamaan em. ehtoja. Pyörien käyttöön luovuttamis-,  huolto yms. toimintojen järjestäminen hakee vielä muotoaan.  Em. toimintoja hoitavat ainakin toistaiseksi Marko Hassinen ja Atso Vilokkinen.

Marko H. Selvittää vuokrauspyörien vakuuttamista.

2. Vuosikokouksen pitäminen

Kevätkokous jäi koronakaranteenin vuoksi pitämättä, päätettiin, että pidetään 9.9.2020 (klo 18 Latumajalla) vuosikokous, jossa käsitellään sekä kevät-   että syyskokousasiat. Pj. Marko H. esitti, että jatkossa voitaisiin siirtyä yhden vuosikokouksen käytäntöön erillisten kevät- ja syyskokousten sijaan. Sovittiin, että tarkistetaan em. järjestelyn laillisuus, jos yhdistyslaki  sallii yhden vuosikokouksen pitämisen, voidaan tehdä päätös tähän järjestelyyn siirtymiseen pysyvästi.

3. Ajankohtaisia asioita

 • Eija L. esitti mahdollisuutta järjestää tänä tenniksen alkeiskurssi.  Atso V. lupasi selvittää löytyykö kurssille opettajaa(ia) ja sopivaa ajankohtaa.
 • Tenniskentän varauskalenteri muuttuu 1.7.2020 sähköiseksi kalenteriksi.
 • Sovittiin, että pelikaudeksi 2021 tenniskentän oven lukkojärjestelmä uusitaan, selvitetään koodilukon asentamisen mahdollisuutta.
 • Nettisivuilla ja facebookissa on julkaistu SUONENJOEN LADUN KESÄ 2020. -tiedote.
 • Seikkailevat perheet -toiminta pyritään saamaan käyntiin elo-syyskuussa, kun koulu aloittavat taas toimintansa
 • Lintharju MTB tapahtuma on 18.7.2020. Tapahtumajärjestelyt  on jo aloitettu, tapahtumaa on mainostettu mm. Facebookissa julkaisemalla mainosvideo, tapahtumainfo on jo julkaistu nettisivuilla, myös tapahtuman ilmoittautuminen on jo avattu. Nyt suunnitellaan tapahtuman käytännön järjestelyjen yksityiskohtia, mm. huollon järjestämistä koronaturvallisesti (itsepalveluhuolto, pakatut tuotteet), ryhmän vetäjiä haetaan parhaillaan, myös sponsoreita ollaan hankkimassa. Pakkasmarja on jo luvannut sponsoroida ohjaajapaitojen hankintakustannuksista kolmasoasan tai enintään puolet. Myös K-rauta Heiskasta kysytään sponsoriksi.

4. Kokouksen päättäminen

Pj. Marko H. päätti kokouksen.