Vuosikokoukset

 

SYYSKOKOUS 6.10.19 LATUMAJALLA

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Marko Hassinen avasi kokouksen klo 14.20

2 § PUHEENJOHTAJAN  JA SIHTEERIN VALINTA SEKÄ KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA

Puheenjohtajaksi valittiin Atso Vilokkinen, sihteeriksi Tiina Taskinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Eija Leinonen ja Hellu Jäntti

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin että kokous on laillinen ja päätösvaltainen

4 § TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2020

Liite 1.

5 § TILIKAUDEN JÄSEN MAKSUT

Päätettiin pitää ennallaan. Henkilöjäsen 30€, perhejäsen 45€, nuoriso- ja opiskelijajäsen 15€, rinnakkaisjäsen 15€.

6 § TILIKAUDEN KULUKORVAUKSET

Puheenjohtaja 100€, sihteeri 100€ sekä lisättiin rahastonhoitajan kulukorvaukset, 100€

7 § TILIKAUDEN TALOUSARVIO 2020

Liite 2

8 § JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ KAUDELLE 2020

Pidetään ennallaan

9 § PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI VUODELLE 2020

Marko Hassinen jatkaa puheenjohtajana ja Tiina Taskinen sihteerinä

10 § JOHTOKUNNAN JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE 2020

entisen jatkavat

11 § TOIMINNANTARKASTAJA VUODELLE 2020

Arja ja Jouko Lampela

12 § YHDISTYKSEN KOKOUSKUTSUJEN JULKAISU 2020

Kehitetään sähköistä viestintää. Kevät -ja syystiedotteet  lähetetään mahdollisimman monelle sähköpostitse.

13 § VUODEN LATULAINEN VALINTA
Petri Leppinen

14 § MUUT ASIA

Arvottu palkinto sähköposti osoitteensa ilmoittaneiden (ketkä haluavat tiedotteet sähköisesti) kesken lahja Latumajan yhdenvuorokauden ilmaiseen käyttöön. Palkinnon voitti Pirkko Suihkonen.

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päättyi klo 15.09