Vuosikokoukset

SUONENJOEN LATU RY PÖYTÄKIRJA

Vuosikokous

Aika: 24.4.2021 klo 10

Paikka: Latumaja, Suonenjoki

Läsnä: Petri Leppinen, Marko Hassinen, Eija Leinonen, Minna Helin-Tanninen, Atso Vilokkinen, Kurt Köcher, Anne Suvela, Kati Vehviläinen, Helena Jäntti

1. Kokouksen avaaminen

Suonenjoen Latu ry:n puheenjohtaja Marko Hassinen avasi kokouksen klo 10.15.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Leppinen, sihteeriksi Anne Suvela, pöytäkirjantarkistajiksi Kati Vehviläinen ja Helena Jäntti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tästä kokouksesta kutsu on toimitettu syksyn 2020 jäsentiedotteessa ja muistutus kokouksesta on ollut edellisellä viikolla yhdistyksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Vuoden 2020 tilinpäätös ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Atso Vilokkinen esitteli tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon. Tilinpäätös asiakirjat kiersivät osallistujien luettavana. Vuoden 2020 tilinpäätös oli ylijäämäinen 8609,40 €.

Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

5. Vuoden 2020 toimintakertomus

Toimintakertomus oli jaettu osallistujille. Toimintakertomuksiin lisättiin kesän 2020 maastopyöräilytapahtuma ja kaksi Suonenjoki meloen tapahtumaa. Näillä lisäyksillä toimintakertomus vuodelta 2020 hyväksyttiin (liite 2).

6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen kuluvalle vuodelle

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 oli jaettu osallistujille. Keskustelu toimintasuunnitelmasta oli vilkasta. Toimintasuunnitelmaan lisättiin maastopyöräily tapahtumat kesälle ja talveksi, Seikkailevat perheet-toiminta, Suonenjoen melontaretki, Nuku yö ulkona tapahtuma sekä maastopyöräily-, melonta- ja avantouintikurssit.

Näillä lisäyksillä toimintasuunnitelma hyväksyttiin (liite 3).

7. Talousarvion vahvistaminen kuluvalle vuodelle

Talousarvio vuodelle 2021 oli jaettu osallistujille. Keskustelun aikana ei noussut esiin muutostarpeita.

Talousarvioehdotus hyväksyttiin sellaisenaan (liite 4).

8. Kulukorvausten maksaminen

Päätettiin, että puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Kulukorvausta maksetaan toteutuneiden ja laskutettujen kustannusten mukaan.

Toiminnantarkastajille myönnetään mahdollisuus käyttää veloituksetta kaksi kertaa valitsemiaan yhdistyksen vuokravälineitä. tai saada Latumaja veloituksetta kerran käyttöönsä.

9. Jäsenmaksut

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Henkilöjäsen 30 €, nuoriso- ja opiskelijajäsenyys15 €, perhejäsen 45 €, rinnakkaisjäsen15 € ja yhteisöhenkilöjäsen33 €.

10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta.

Toiminnantarkastajina valittiin jatkamaan Arja ja Jouko Lampela.

11. Hallituksen jäsenten määrä vuodelle 2021

Päätettiin valita hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8) jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

12. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Pekka Karhusen tilalle hallitukseen valittiin Kati Vehviläinen. Jukka Rautiaisen tilalle hallituksen varajäseneksi valittiin Hannu Huttunen.

13. Puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Marko Hassinen. Sihteeriksi valittiin Eija Leinonen ja taloudenhoitajaksi Atso Vilokkinen.

14. Yhdistyksen kokouskutsujen julkaisu vuonna 2021

Yhdistyksen vuosikokouskutsu julkaistaan syksyisin jaettavassa paperisessa tiedotteessa sekä sähköisenä yhdistyksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

15. Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen sääntöjä on muutettu yhden vuosikokouksen malliin aikaisemman syys- ja kevätkokous käytännön sijaan. Säännöt on tarkistettu patentti- ja rekisterihallituksessa. Hyväksyttiin yhdistyksen uudet säännöt.

16. Vuoden latulaisen valinta

Vuoden 2021 latulaiseksi valittiin yksimielisesti Atso Vilokkinen. Atso on uudistanut yhdistyksen tiedottamista ja ylläpitää verkkosivuja. Hän on aktiivisesti mukana pyöräilytoiminnassa.

17. Muut esille tulevat asiat.

Helena Jäntti kertoi, että ikäihmisten ulkoiluystävä toiminta alkaa Veljeskodilla 27.4. ja jatkuu juhannukseen asti.

Atso Vilokkinen laatii sähköisen tiedotteen kesän toiminnasta.

Latumajalle tehdään uudet portaat. Petri Leppinen ja Eija Leinonen hakevat avustusta kustannuksiin ja hoitavat muutenkin asiaa.

Melamajalle ja tenniskentälle on hommattu numerokoodilukot vuokraustoimintaa varten.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiivisesta osallistumisesta. Kokous päättyi klo 12.05.