Välineiden vuokrausehdot

SUONENJOEN LATU ry:n vuokravälineiden vuokrausehdot

1. Välineiden käyttö

Vuokraaja tarkastaa välineet kunnon ennen käyttöönottoa ja sitoutuu palauttamaan ne samassa kunnossa, jossa ne olivat noutohetkellä. Vuokraaja sitoutuu käyttämään välineitä turvallisesti ja niiden käyttöohjeita noudattaen. Vuokraaja voi säätää ja käsitellä välineen mekaanisia osia käyttöohjeiden mukaisesti. Vuokraaja palauttaa välineet sovittuun palautusajankohtaan mennessä. Myöhästyneestä palautuksesta voidaan periä myöhästymiskorvausta. Vuokraaja vastaa välineille aiheutuneista vahingoista ja katoamisesta. Jos väline katoaa tai tuhoutuu/ vahingoittuu korjauskelvottomaksi, vuokraaja sitoutuu maksamaan Suonenjoen Latu ry:lle siitä korvaavan hinnan. Suonenjoen Latu ry määrää korvaushinnan ja se maksetaan vuokra-ajankohtana. Vuokratut välineet tarkastetaan palautuksen jälkeen, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrauksen aikana syntyneet vauriot.

2. Vakuutukset ja vastuut

Vuokraaja huolehtii vuokrauksen aikana omista vakuutuksistaan. Suonenjoen Latu ei ole vastuussa vuokraajan omasta sairaudesta, loukkaantumisesta tai henkilökohtaisten tavaroiden vahingoittumisesta tai menetyksestä vuokrausaikana. Jos vuokraus tapahtuu Suonenjoen Latu ry:n järjestämän tapahtuman yhteydessä, voi vuokraaja olla tapahtumavakuutuksen piirissä (tästä aina erikseen ilmoitetaan).

Vuokraaja vapauttaa Suonenjoen Latu ry:n kaikesta vastuusta, joka koskee välineiden vuokraajalle tai muille henkilöille aiheutuneista vahingoista onnettomuustilanteissa.
Vuokraaja hyväksyy täyden vastuun välineistä noutohetkestä palautushetkeen asti.

3. Korjaukset ja huolto

Jos väline rikkoutuu, pyri ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä yhteyshenkilöihin ja sopimaan toimenpiteistä välineen rikkoutumistilanteen hoitamiseen.