Suonenjoen Latu on käynnistämässä Seikkailevat perheet -toiminnan

Suonenjoen Latu on käynnistämässä Seikkailevat perheet. -toimintaa. Seikkailevat perheet on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Suomen Ladun kolmivuotinen perheliikuntahanke. Hankkeen tarkoituksena on perheliikunnan edistäminen, tämä tarkoittaa sitä, että koko perhe aikuiset ja lapset liikkuvat yhdessä ja yhtäaikaa. Toimintaan mukaan tulevista perheistä muodostetaan heimoja, jotka yhdessä  liikkuvat ulkona eri vuodenaikoina. Heimoa johtaa heimopäällikkö, joka vastaa ulkoilutapahtumien suunnittelusta, ohjauksesta, tiedottamisesta yms. asioista. Heimopäälliköksi haetaan henkilöä, jonka perhe on mukana toiminnassa.  Latuyhdistys toimii heimon taustaorganisaationa, tarjoten tukeaan tila-, väline- yms. asioisa ja huolehtien mm. vakuutusturvasta. Latuyhdistys nimeää Seikkailevat perheet -toiminnalle jäsenistöstään tukihenkilön eli kummin. Suomen Ladun kautta heimo saa käyttöönsä toiminta varten kootut toimintaideapankit eri vuodenajoille.

Seikkailevat perheet -toiminta Suonenjoella käynnistyy näillä näkymin syksyllä 2020, toiminnan alkamisesta tiedotetaan laajasti myöhemmin keväällä ja kesällä. Samassa yhteydessä käynnistetään perheiden haku toimintaan. Toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä tämän artikkelin kirjoittajaan. Voit tutustua toimintaan myös Suomen Ladun nettisivuilla hakusanalla Seikkailevat perheet.

Tervetuloa käynnistämään uutta ulkoiluaktiviteettiä!

Terveisin!

Atso Vilokkinen

Seikkailevat perheet -toiminnan kummi

atso.vilokkinen@pp.inet.fi

0401803352